معرفی شرکت

شرکت صنایع غذایی سینور با، با کمک اساتید و متخصصین حوزه پزشکی و فرآورده های گیاهی و سلامت، از اواسط سال 1397 با تفکر تولید مواد غذایی سالم و بهبود سلامت جامعه اقدام به مطالعه و انجام آزمایش های تخصصی در زمینه فرآورده های غذایی فراسودمند طبیعی و گیاهی نمود و با استفاده از تجارب به دست آمده در حوزه سلامت و پزشکی و گیاهان دارویی شروع به تولید مواد غذایی کاملاً طبیعی با نام تجاری نوبرگ نموده و با رویکرد پیشگیری و بهبود بیماری های رایج در زندگی امروز و سالم در کشور نمود. در حال حاضر این شرکت با مطالعه بر روی داده های آماری وزارت بهداشت و درمان و در نظرگیری اولویتهای سلامت و بهداشت جامعه با ریشه یابی عوامل موثر بر سلامت عمومی جامعه در پنج حوزه بیماری های دیابت، کبد، قلب، تناسب اندام و رژیمی و انرژی شروع به فعالیت و تولید فرآوردههای غذایی کاملاً طبیعی و فراسودمند نموده است. شایان ذکر است که تمامی محصولات و مواد گیاهی تولید این شرکت کاملا طبیعی بوده و هیچ گونه مواد شیمیایی نداشته و تماما با روشهای علمی و بهداشتی در فرآیند تولید محصول اضافه گردیده اند.
شرکت سینور به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح و نتایج مثبت فرآورده ها کلیه محصولات را با همکاری متخصصین و آزمایشگاه های معتبر مورد آزمایش و تست های کارآزمایی بیماران قرار داده است تا مشتریان محترم با اطمینان کامل از تاثیر مثبت فرآوردهها اقدام به مصرف محصولات نمایند.
امید است که با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات و یاری مصرف کنندگان محترم و اساتید بتوانیم راه گشای هر چند کوچک در جهت ارتقاء و بهبود سلامت جامعه بوده و در تولید محصولات بهتر و با کیفیت در حوزه سلامت غذاهای کاربردی و فراسودمند به همراه بهبود مستمر شرکت باشیم.

نوبرگ، نوبر سلامتی